189 Toplam Yorum Sayısı
21 Toplam Konu Sayısı
142 Toplam Üye Sayısı
2.9 Günlük Ortalama Yorum
0.32 Günlük Ortalama Konu
2.18 Günlük Ortalama Kayıtlar
1.33 Üye Başına Ortalama Yorum
0.15 Üye Başına Ortalama Konu
8 Konu Başına Yorum
50% Yorum Yazanların Ortalama