8 Toplam Yorum Sayısı
8 Toplam Konu Sayısı
15 Toplam Üye Sayısı
0.35 Günlük Ortalama Yorum
0.35 Günlük Ortalama Konu
0.66 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.53 Üye Başına Ortalama Yorum
0.53 Üye Başına Ortalama Konu
0 Konu Başına Yorum
13.33% Yorum Yazanların Ortalama