189 Toplam Yorum Sayısı
21 Toplam Konu Sayısı
335 Toplam Üye Sayısı
1.17 Günlük Ortalama Yorum
0.13 Günlük Ortalama Konu
2.07 Günlük Ortalama Kayıtlar
0.56 Üye Başına Ortalama Yorum
0.06 Üye Başına Ortalama Konu
8 Konu Başına Yorum
21.19% Yorum Yazanların Ortalama